Plan de contratación del monitoradoMonitoretzaren kontratazio-plana

2014/3/23

[:eu]Eskolako Guraso Elkartea arduratua ibili izan da azken urteotan eskolan parte hartzen duten monitoreen lan  eta  aseguru egoerengatik. Ikasturte hasiera honetan, beste eskola batera heldu zen eskutitz bat dela eta, gai honi aurre hartu eta egoera sakonki aztertu behar dela ikusi dugu.

Eskutitz hori LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERITZAK bidali zuen Gernikako ikastetxe batera. Bertan monitoretzaren lan egoeraren datuak (kontratazioa, ordainsariak, lan-orduak, etab) eskatzen ziren, eta horiek justifikatu ezean diru-zigorrak ezar zitzaketela adierazten zuten.

Eskaera honi aurre egiteko aukera ezberdinak aztertu dira, bolondresak, kanpoko enpresa batek kontratatzea edota monitoretza Guraso Elkarteak zuzenean kontratatzea. Aukera hauen ondorioak honakoak dira:

  • Bolondres kontratoak eginez gero, ezin daitezke dirusariak justifikatu.
  • Kanpoko enpresa batek kudeaketa eginez gero, kuotak asko igo beharko lirateke.
  • Monitoretzari lan-kontratatua eginez gero, bai monitoreek eta baita Guraso Elkarteak ere erdi bana egingo lukete kostuen igoera.

Hauen guztien abantailak eta desabantailak aztertu ostean, Guraso Elkarteak monitoreei lan-kontratu bat egitea proposatzen du 2014ko urtarriletik 2014ko ikasturte bukaerararte.

Honek zera esan nahi du: gure eskolako monitore guztiei, haiek egiten dituzten lan-orduen araberako LAN KONTRATU BAT EGIN BEHAR ZAIE eta, horrela, hilabeteroko ordainsariak justifikatu. Aldi berean, gizarte segurantzan alta emango litzaieke.

Honek ERAGIN ZUZENA IZANGO DU GURASOOK HILERO ORDAINTZEN DUGUN KUOTETAN, beraz, erabaki hau ABENDUAREN 11n, 19,00-etan (eskolako leku arazoa aztertzeko deialdia egiten den horretan) egingo dugun Asanbladan berretsi behar dugu.

[:es]

Estos últimos años desde la Asociación de Padres y Madres (AMPA) veníamos dándole vueltas a este tema de la contratación del monitorado de las actividades extraescolares de nuestra escuela. A comienzo de este curso, a raíz de una notificación que llegó a otro centro escolar de este municipio, nos hemos visto obligados a analizar la situación.

Dicha notificación la remitía EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. En la misma se pedían datos del estado del monitorado en cuanto a contratación, nóminas, salarios, horas de trabajo etc que en caso de no poder justificar podrían tener como consecuencia una sanción económica.

Para poder dar respuesta a esta solicitud , se han barajado distintas opciones , tales como el voluntariado, la externalización del servicio a una empresa o  la contratación de los monitores por el AMPA.

Voluntariado: no se cumple la retribución económica del monitorado.

Externalización del servicio a una empresa: incremento sustancial del coste.

Contratación laboral: asunción del incremento del coste por parte del monitorado y del AMPA a partes iguales.

Tras analizar los pros y los contras de las opciones el AMPA propone la contratación laboral  de los monitores por el AMPA  desde enero 2014 hasta fin de curso de 2014.

Esto quiere decir que nos vemos OBLIGADOS A HACER UN CONTRATO LABORAL a los monitores y monitoras de nuestra escuela en función de las horas de trabajo para así poder justificar los pagos mensuales que reciben  y tenerles dados de alta en la seguridad.

Todo esto tendrá una INCIDENCIA EN LAS CUOTAS que las familias  pagamos mensualmente. ESTA SUBIDA DE CUOTAS DEBE RATIFICARSE POR LA ASAMBLEA DE MADRES Y PADRES que con motivo del problema de espacio que tenemos en la escuela, se HA CONVOCADO PARA EL PRÓXIMO MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE A LAS 19 H.

Jarraitu gaitzazu sare sozialetan